AUTOKLIMATIZACE

PLNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ NA OSOBNÍ A DODÁVKOVÁ VOZIDLA

Jak zjistit, že klimatizace nefunguje správně?

Prvním předpokladem nesprávné činnosti klimatizace je vlastní pocit z běžného používání, kdy nastavené hodnoty neodpovídají klimatickým podmínkám ve vozidle. Pro vlastní potřebu je možné si provést jednoduchý test, kdy nastavíte klimatizaci na co nejnižší možnou teplotu a maximální výkon. Po zhruba 5 minutách změříte z výdechů ventilace přístrojové desky teplotu, která by se měla za podmínek venkovní teploty v rozmezí 20-30°C pohybovat okolo 5 až 10°C.  Někdy postačí jen přiložit ruku k výdechům a musí být cítit dosti silný chlad. Pro odbornější posouzení doporučujeme návštěvu u nás, kde provedeme přesné měření!

Jaké jsou příčiny?

Z dlouhodobého používání dochází k přirozenému úniku chladiva 5 až 10% ročně z celkového objemu. Proto se doporučuje výrobci automobilů provést u nových vozidel kontrolu těsnosti a doplnění každé 2 roky, u starších ročně. Další příčinou je netěsnost klimatizačního okruhu z důvodů nefunkčního těsnění mezi spoji, poškozené potrubí a prodřené hadice.

Jak se oprava provádí?

Nejprve se zjistí, zdali nedochází k úniku chladiva ze systému těsnící zkouškou. Jeli tomu tak, provede se vyhledání místa úniku pomoci kontrastní látky a netěsná místa se opraví. Následně je možné klimatizaci opět doplnit chladivem.

 

Běžný postup při údržbě klimatizace:

odsátí starého chladiva ze systému, recyklování a pročištění

vakuování systému klimatizace pro odstranění vlhkosti

vakuový test těsnosti pro odhalení větších netěsností

doplnění nového oleje do systému pro mazání kompresoru

doplnění detekční barvy pro detekci úniku chladiva (jen dle potřeby)

naplnění systému novým chladivem do požadovaného množství

test provozních tlaků v systému a kontrola výkonu chlazení

Co je čištění klimatizace?

Správnou funkci klimatizace v automobilu mohou narušit kromě mechanických závad také organické škodliviny, jako jsou bakterie, viry či pyly. Klimatizovaný vzduch je vháněn do prostoru vozidla pomoci ventilačního systému s výstupy nejčastěji v palubní desce s regulací.  Během používání se na výparníku klimatizace (místo, kde dochází k ochlazení vzduchu) tvoří kondenzát, ve kterém se množí mikroorganismy, jež jsou zdrojem nepříjemného zápachu a rizikem pro lidi s alergií či respiračními potížemi. Proto je nezbytné ventilační okruh dezinfikovat minimálně jednou ročně, nejlépe před letní sezónou, což doporučujeme v rámci kontroly celého systému.

Jak čištění probíhá?

Používáme speciální zařízení od firmy TEROSON s označením Terosept, které vhání do  celého ventilační okruhu dezinfekční látku a kompletně zničí bezezbytku  plísně, zápach a zmiňované mikroorganismy. Přípravek během procesu čištění zároveň vytvoří ochranný film, který zajišťuje čistý vzduch.

Co je kabinový (pylový) filtr?

Jde o filtr čistící vzduch vstupující přes vzduchové vedení do kabiny, proto se často označuje jako kabinový. Kabinový filtr zachycuje škodlivé látky, aby se dál nedostávaly do prostoru pro posádku. Zamezuje přístupu pylům, prachům, otěrům z pneumatik a brzdového obložení a dalším nečistotám vznášejícím se běžně nad povrchem silnice. Laboratorní testy prokázaly, že kvalitní filtry dokáží zachytit až 95% prachových částic a pyly téměř úplně. Proto se doporučuje minimálně jednou ročně tento filtr vyměnit a zároveň provést dezinfekci (čištění) ventilačního systému.

Jak dlouho to trvá?

KOMPLETNÍ SERVIS:

Běžný servis (kontrola, měření, plnění, čištění, výměna kabinového filtru) 1 až 2 hodiny.

 

ČIŠTĚNÍ:

Vyčištění klimatizace včetně výměny kabinového filtru do 30 minut.

Jaké jsou ceny?

Ceník:

Kontrola a doplnění chladiva bez měření (jednotná cena)*

Kontrola a doplnění chladiva podle naměřené hodnoty**

Dezinfekce výparníku a vyčištění ventilačního systému

Nové naplnění klimatizace (po opravě, celkovém úniku)**

Ceny jsou uvedené včetně DPH

990,-Kč  (818,-Kč bez DPH)

500,-Kč + 1,70 Kč/g.

350,-Kč

600,-Kč + 1,70 Kč/g.

*    Cena zahrnuje odsátí starého chladiva, recyklaci, vakuování systému, doplnění oleje do systému, naplnění systému

      chladivem s doplněním chybějícího množství. V ceně je již zahrnutý spotřebovaný materiál včetně chladiva R134a.

 ** Cena zahrnuje vakuovou zkoušku, výměnu oleje, celkové naplnění systému chladivem do požadovaného

      množství. K základní ceně se připočítává cena za gram chladiva (R134a) podle skutečně naměřené hodnoty.

Běžná velikost celkové náplně chladiva v klimatizaci osobního automobilu je obvykle v rozsahu 450 - 950g.

K O N T A K T N Í   F O R M U L Á Ř

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Kontaktní místa:

OPAVA

NOVÝ JIČÍN

BRUNTÁL

844 999 999

info@autosklo.com

www.autosklo.com

AUTOSKLO-SLEZSKÁ s.r.o., Poděbradova 3208/98, Ostrava 702 00, Copyright 2014

OSTRAVA

FRÝDEK-MÍSTEK

HAVÍŘOV

VAL. MEZIŘÍČÍ